اسپلیتر VGA

اسپلیتر VGA

اسپلیتر VGA

اسپلیتر VGA  وسیله ای است بسیار کاربردی برای اتصال چند مانیتور به

یک سیستم و پخش یک تصویر یکسان در تمامی مانیتورها و یا دستگاههایی

با ورودی پورت VGA که شما را قادر میسازد تا بدون استفاده از کیسهای

متفاوت بتوانید تصاویر را در مانیتورها مشاهده کنید .