پشتیبانی-24-ساعته

میتوانید از طریق شماره تلفن زیر با ما در تماس باشید :

۱۴ ۹۳ ۹۲ ۸۸ ۰۲۱

info@ekharid.org

آدرس : تهران – تقاطع خیابان ولیعصر و طالقانی مجتمع تجاری نور تهران

واحد ۶۱۶۱/۱

کدپستی: ۱۴۱۶۸۹۴۳۸۶