تفاوتهای بین شارژر موبایل اورجینال و تقلبی چیست ؟

تفاوتهای بین شارژر موبایل اورجینال و تقلبی چیست ؟ تفاوتهای بین شارژر موبایل اورجینال و تقلبی چیست ؟ در چند سال اخیر و با پیشرفت روزافزون تکنولوژی در تمامی زمینه ها بخصوص تلفنهای همراه نیاز مردم به ابزارهای مختلف برای استفاده از این تکنولوژی افزایش پیدا کرده است و ما شاهد تولید انبوه گجتهای متفاوت برای استفاده از این تلفنهای همراه یا موبایلها هستیم که با توجه به هوشمند شدن