صفحه اصلی / مطالب با برچسب 'ایر موس'

پرزنتر ( Presenter ) یا ایر موس چیست؟

پرزنتر ( Presenter ) یا ایر موس چیست؟ پرزنتر ( Presenter ) یا ایر موس چیست؟ شاید بارها برای شما نیز پیش آمده باشد که بارها در سمینارها و یا کلاسهای درس دانشگاه استاد و یا برگزار کنند سمینار بدون نزدیک شدن به کامپیوتر شخصی خود میتواند از طریق یک وسیله بیسیم تصاویر بر روی ویدئو پرژکتور را تغییر دهد و تمام تمرکز خود را بر روی گفته ها و