باکس هارد 2.5 اینچ،باکس هاردسیگیت،باکس هارد اکسترنال